نمايش تمامی آيتم‌های وابسته به شرکت نورد آریان فولاد
  16 مورد123>>>
میلگرد آجدار آریان سایز 28
 در مجموع 1 راي
شرکت نورد آریان فولادشاخه۲۶ مهر ۱۴۰۰آجدار سایز ۲۸ A_3 آریان فولاد - ۲۶ مهر ۱۴۰۰158,000ريال
میلگرد آجدار آریان سایز 25
 در مجموع 1 راي
شرکت نورد آریان فولادشاخه۲۶ مهر ۱۴۰۰آجدار سایز ۲۵ A_3 آریان فولاد - ۲۶ مهر ۱۴۰۰158,000ريال
میلگرد آجدار آریان سایز 22
 در مجموع 1 راي
شرکت نورد آریان فولادشاخه۲۶ مهر ۱۴۰۰آجدار سایز ۲۲ A_3 آریان فولاد - ۲۶ مهر ۱۴۰۰158,000ريال
میلگرد آجدار آریان سایز 20
 در مجموع 1 راي
شرکت نورد آریان فولادشاخه۲۶ مهر ۱۴۰۰آجدار سایز ۲۰ A_3 آریان فولاد - ۲۶ مهر ۱۴۰۰158,000ريال
میلگرد آجدار آریان سایز 18
 در مجموع 1 راي
شرکت نورد آریان فولادشاخه۲۶ مهر ۱۴۰۰آجدار سایز ۱۸ A_3 آریان فولاد - ۲۶ مهر ۱۴۰۰158,000ريال
میلگرد آجدار آریان سایز 16
 در مجموع 1 راي
شرکت نورد آریان فولادشاخه۲۶ مهر ۱۴۰۰آجدار سایز ۱۶ A_3 آریان فولاد - ۲۶ مهر ۱۴۰۰158,000ريال
  16 مورد123>>>