به صنعت متال خوش آمدید
  926 مورد12345>>>
میلگرد آجدار فایکو سایز ۱۸
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکوشاخه۱۷فروردین۱۴۰۰🔺 آجدار سایز ۱۸ A_3 فولاد البرز ایرانیان فایکو - ۱۷فروردین۱۴۰۰128,000ريال
میلگرد آجدار فایکو سایز ۱۶
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکوشاخه۱۷فروردین۱۴۰۰🔺 آجدار سایز ۱۶ A_3 فولاد البرز ایرانیان فایکو -۱۷فروردین۱۴۰۰128,000ريال
میلگرد آجدار فایکو سایز ۱۴
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکوشاخه۱۷فروردین۱۴۰۰🔺 آجدار سایز ۱۴ A_3 فولاد البرز ایرانیان فایکو -۱۷فروردین۱۴۰۰128,000ريال
میلگرد آجدار فایکو سایز ۱۲
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکوشاخه۱۷فروردین۱۴۰۰🔺 آجدار سایز ۱۲ A_3 فولاد البرز ایرانیان فایکو -۱۷فروردین۱۴۰۰128,000ريال
میلگرد آجدار سیرجان سایز ۲۵
مجتمع توليد ميلگرد سيرجان حديدشاخه۹ اسفند ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۲۵ A_3 فولاد سیرجان حدید - ۹ اسفند ۱۳۹۹124,600ريال
میلگرد آجدار سیرجان سایز ۲۲
مجتمع توليد ميلگرد سيرجان حديدشاخه۹ اسفند ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۲۲ A_3 فولاد سیرجان حدید - ۹ اسفند ۱۳۹۹124,600ريال
  926 مورد12345>>>