نتيجه جستجو درباره (میلگرد آجدار گرید A2)
  9 مورد12
میلگرد آجدار هیربد سایز ۱۰
شرکت فولاد هیربد زرندیهشاخه۲۹ شهریور ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۱۰ A_2 فولاد هیربد زرندیه - ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
میلگرد آجدار هیربد سایز ۸
شرکت فولاد هیربد زرندیهشاخه۲۹ شهریور ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۸ A_2 فولاد هیربد زرندیه - ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
میلگرد آجدار آریان سایز ۱۲
 در مجموع 1 راي
شرکت نورد آریان فولادشاخه۳۱ شهریور ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۱۲ A_2 نورد آریان فولاد - ۳۱ شهریور ۱۳۹۹116,500ريال
میلگرد آجدار آریان سایز ۱۰
 در مجموع 1 راي
شرکت نورد آریان فولادشاخه۳۱ شهریور ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۱۰ A_2 نورد آریان فولاد - ۳۱ شهریور ۱۳۹۹117,000ريال
میلگرد آجدار ابهر سایز ۱۰
 در مجموع 2 راي
شرکت فولاد سیادن ابهرشاخه۹ مهر ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۱۰ A_2 فولاد سیادن ابهر - ۹ مهر ۱۳۹۹129,000ريال
میلگرد آجدار ابهر سایز ۸
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد سیادن ابهرشاخه۹ مهر ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۸ A_2 فولاد سیادن ابهر - ۹ مهر ۱۳۹۹131,500ريال
  9 مورد12