نتيجه جستجو درباره (میلگرد آجدار ۲۰)
  9 مورد12
میلگرد آجدار سیرجان سایز 20
مجتمع توليد ميلگرد سيرجان حديدشاخه۲۵ دی ۱۴۰۰آجدار سایز ۲۰ A_3 سیرجان حدید - ۲۵ دی ۱۴۰۰155,000ريال
میلگرد آجدار هیربد سایز 20
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد هیربد زرندیهشاخه۲۵ دی ۱۴۰۰آجدار سایز ۲۰ A_3 هیربد زرندیه - ۲۵ دی ۱۴۰۰147,500ريال
میلگرد آجدار نیشابور سایز 20
 در مجموع 1 راي
شرکت مجتمع فولاد خراسان (نیشابور)شاخه۲۵ دی ۱۴۰۰آجدار سایز ۲۰ A_3 نیشابور (فولاد خراسان) - ۲۵ دی ۱۴۰۰147,000ريال
میلگرد آجدار ذوب آهن سایز 20
 در مجموع 1 راي
شرکت ذوب آهن اصفهانشاخه۲۵ دی ۱۴۰۰آجدار سایز ۲۰ A_3 ذوب آهن اصفهان - ۲۵ دی ۱۴۰۰145,800ريال
میلگرد آجدار امیر کبیر سایز 20
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد امیرکبیر خزرشاخه۲۵ دی ۱۴۰۰آجدار سایز ۲۰ A_3 امیر کبیر خزر - ۲۵ دی ۱۴۰۰150,000ريال
میلگرد آجدار آریان سایز 20
 در مجموع 1 راي
شرکت نورد آریان فولادشاخه۲۵ دی ۱۴۰۰آجدار سایز ۲۰ A_3 آریان فولاد - ۲۵ دی ۱۴۰۰147,500ريال
  9 مورد12