نتيجه جستجو درباره (میلگرد ۱۰)
  12 مورد12
میلگرد آجدار هیربد سایز ۱۰
شرکت فولاد هیربد زرندیهشاخه۲۹ شهریور ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۱۰ A_3 فولاد هیربد زرندیه - ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
میلگرد آجدار هیربد سایز ۱۰
شرکت فولاد هیربد زرندیهشاخه۲۹ شهریور ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۱۰ A_2 فولاد هیربد زرندیه - ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
میلگرد آجدار هیربد سایز ۸
شرکت فولاد هیربد زرندیهشاخه۲۹ شهریور ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۸ A_2 فولاد هیربد زرندیه - ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
میلگرد آجدار نیشابور سایز ۱۰
 در مجموع 1 راي
شرکت مجتمع فولاد خراسانشاخه۵ آبان ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۱۰ A_3 فولاد خراسان (نیشابور) - ۵ آبان ۱۳۹۹132,000ريال
میلگرد آجدار امیر کبیر سایز ۱۰
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد امیرکبیر خزرشاخه۵ آبان ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۱۰ A_3 فولاد امیر کبیر خزر - ۵ آبان ۱۳۹۹129,000ريال
میلگرد آجدار آریان سایز ۱۰
 در مجموع 1 راي
شرکت نورد آریان فولادشاخه۵ آبان ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۱۰ A_3 نورد آریان فولاد - ۵ آبان ۱۳۹۹130,500ريال
  12 مورد12