نتيجه جستجو درباره (میلگرد ۱۸ آجدار)
  10 مورد12
میلگرد آجدار فایکو سایز 18
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکوشاخه۲۵ دی ۱۴۰۰آجدار سایز ۱۸ A_3 فایکو (فولاد البرز ایرانیان) - ۲۵ دی ۱۴۰۰146,500ريال
میلگرد آجدار سیرجان سایز 18
مجتمع توليد ميلگرد سيرجان حديدشاخه۲۵ دی ۱۴۰۰آجدار سایز ۱۸ A_3 سیرجان حدید - ۲۵ دی ۱۴۰۰155,000ريال
میلگرد آجدار هیربد سایز 18
 در مجموع 2 راي
شرکت فولاد هیربد زرندیهشاخه۲۵ دی ۱۴۰۰آجدار سایز ۱۸ A_3 هیربد زرندیه - ۲۵ دی ۱۴۰۰147,500ريال
میلگرد آجدار نیشابور سایز 18
 در مجموع 1 راي
شرکت مجتمع فولاد خراسان (نیشابور)شاخه۲۵ دی ۱۴۰۰آجدار سایز ۱۸ A_3 نیشابور (فولاد خراسان) - ۲۵ دی ۱۴۰۰147,000ريال
میلگرد آجدار ذوب آهن سایز 18
 در مجموع 1 راي
شرکت ذوب آهن اصفهانشاخه۲۵ دی ۱۴۰۰آجدار سایز ۱۸ A_3 ذوب آهن اصفهان - ۲۵ دی ۱۴۰۰145,800ريال
میلگرد آجدار امیر کبیر سایز 18
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد امیرکبیر خزرشاخه۲۵ دی ۱۴۰۰آجدار سایز ۱۸ A_3 امیر کبیر خزر - ۲۵ دی ۱۴۰۰150,000ريال
  10 مورد12