نتيجه جستجو درباره (میلگرد ۲۵ آجدار)
  8 مورد12
میلگرد آجدار سیرجان سایز ۲۵
مجتمع توليد ميلگرد سيرجان حديدشاخه۲۹ دی ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۲۵ A_3 فولاد سیرجان حدید - ۲۹ دی ۱۳۹۹128,000ريال
میلگرد آجدار هیربد سایز ۲۵
 در مجموع 2 راي
شرکت فولاد هیربد زرندیهشاخه۲۹ دی ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۲۵ A_3 فولاد هیربد زرندیه - ۲۹ دی ۱۳۹۹125,000ريال
میلگرد آجدار نیشابور سایز ۲۵
 در مجموع 1 راي
شرکت مجتمع فولاد خراسانشاخه۲۹ دی ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۲۵ A_3 فولاد خراسان (نیشابور) - ۲۹ دی ۱۳۹۹133,000ريال
میلگرد آجدار ذوب آهن سایز ۲۵
 در مجموع 1 راي
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهانشاخه۲۹ دی ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۲۵ A_3 ذوب آهن اصفهان - ۲۹ دی ۱۳۹۹129,000ريال
میلگرد آجدار امیر کبیر سایز ۲۵
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد امیرکبیر خزرشاخه۲۹ دی ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۲۵ A_3 فولاد امیر کبیر خزر - ۲۹ دی ۱۳۹۹127,500ريال
میلگرد آجدار آریان سایز ۲۵
 در مجموع 1 راي
شرکت نورد آریان فولادشاخه۲۹ دی ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۲۵ A_3 نورد آریان فولاد - ۲۹ دی ۱۳۹۹132,000ريال
  8 مورد12