نتيجه جستجو درباره (������������ ����������)
  916 مورد12345>>>
میلگرد آجدار فایکو سایز 18
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکوشاخه۲۶ مهر ۱۴۰۰آجدار سایز ۱۸ A_3 فایکو (فولاد البرز ایرانیان) - ۲۶ مهر ۱۴۰۰150,000ريال
میلگرد آجدار فایکو سایز 16
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکوشاخه۲۶ مهر ۱۴۰۰آجدار سایز ۱۶ A_3 فایکو (فولاد البرز ایرانیان) - ۲۶ مهر ۱۴۰۰150,000ريال
میلگرد آجدار فایکو سایز 14
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکوشاخه۲۶ مهر ۱۴۰۰آجدار سایز ۱۴ A_3 فایکو (فولاد البرز ایرانیان) - ۲۶ مهر ۱۴۰۰150,000ريال
میلگرد آجدار فایکو سایز 12
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکوشاخه۲۶ مهر ۱۴۰۰آجدار سایز ۱۲ A_3 فایکو (فولاد البرز ایرانیان) - ۲۶ مهر ۱۴۰۰150,000ريال
میلگرد آجدار سیرجان سایز 25
مجتمع توليد ميلگرد سيرجان حديدشاخه۲۶ مهر ۱۴۰۰آجدار سایز ۲۵ A_3 سیرجان حدید - ۲۶ مهر ۱۴۰۰160,500ريال
میلگرد آجدار سیرجان سایز 22
مجتمع توليد ميلگرد سيرجان حديدشاخه۲۶ مهر ۱۴۰۰آجدار سایز ۲۲ A_3 سیرجان حدید - ۲۶ مهر ۱۴۰۰160,500ريال
  916 مورد12345>>>