به صنعت متال خوش آمدید
  926 مورد12345>>>
میلگرد آجدار فایکو سایز 18
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکوشاخه۱ مهر ۱۴۰۰آجدار سایز ۱۸ A_3 فایکو (فولاد البرز ایرانیان) - ۱ مهر ۱۴۰۰148,100ريال
میلگرد آجدار فایکو سایز 16
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکوشاخه۱ مهر ۱۴۰۰آجدار سایز ۱۶ A_3 فایکو (فولاد البرز ایرانیان) - ۱ مهر ۱۴۰۰148,100ريال
میلگرد آجدار فایکو سایز 14
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکوشاخه۱ مهر ۱۴۰۰آجدار سایز ۱۴ A_3 فایکو (فولاد البرز ایرانیان) - ۱ مهر ۱۴۰۰148,100ريال
میلگرد آجدار فایکو سایز 12
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکوشاخه۱ مهر ۱۴۰۰آجدار سایز ۱۲ A_3 فایکو (فولاد البرز ایرانیان) - ۱ مهر ۱۴۰۰148,100ريال
میلگرد آجدار سیرجان سایز 25
مجتمع توليد ميلگرد سيرجان حديدشاخه۱ مهر ۱۴۰۰آجدار سایز ۲۵ A_3 سیرجان حدید - ۱ مهر ۱۴۰۰155,000ريال
میلگرد آجدار سیرجان سایز 22
مجتمع توليد ميلگرد سيرجان حديدشاخه۱ مهر ۱۴۰۰آجدار سایز ۲۲ A_3 سیرجان حدید - ۱ مهر ۱۴۰۰155,000ريال
  926 مورد12345>>>