به صنعت متال خوش آمدید
  926 مورد12345>>>
میلگرد آجدار فایکو سایز ۱۸
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکوشاخه۲۲ خرداد ۱۴۰۰🔺 آجدار سایز ۱۸ A_3 فایکو (فولاد البرز ایرانیان) - ۲۲ خرداد ۱۴۰۰151,100ريال
میلگرد آجدار فایکو سایز ۱۶
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکوشاخه۲۲ خرداد ۱۴۰۰🔺 آجدار سایز ۱۶ A_3 فایکو (فولاد البرز ایرانیان) - ۲۲ خرداد ۱۴۰۰151,100ريال
میلگرد آجدار فایکو سایز ۱۴
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکوشاخه۲۲ خرداد ۱۴۰۰🔺 آجدار سایز ۱۴ A_3 فایکو (فولاد البرز ایرانیان) - ۲۲ خرداد ۱۴۰۰151,100ريال
میلگرد آجدار فایکو سایز ۱۲
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکوشاخه۲۲ خرداد ۱۴۰۰🔺 آجدار سایز ۱۲ A_3 فایکو (فولاد البرز ایرانیان) - ۲۲ خرداد ۱۴۰۰151,100ريال
میلگرد آجدار سیرجان سایز ۲۵
مجتمع توليد ميلگرد سيرجان حديدشاخه۲۲ خرداد ۱۴۰۰🔺 آجدار سایز ۲۵ A_3 سیرجان حدید - ۲۲ خرداد ۱۴۰۰156,000ريال
میلگرد آجدار سیرجان سایز ۲۲
مجتمع توليد ميلگرد سيرجان حديدشاخه۲۲ خرداد ۱۴۰۰🔺 آجدار سایز ۲۲ A_3 سیرجان حدید - ۲۲ خرداد ۱۴۰۰156,000ريال
  926 مورد12345>>>