به صنعت متال خوش آمدید
  115 مورد12345>>>
میلگرد آجدار فایکو سایز ۱۸
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکوشاخه۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰🔺 آجدار سایز ۱۸ A_3 فایکو (فولاد البرز ایرانیان) - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰135,000ريال
میلگرد آجدار فایکو سایز ۱۶
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکوشاخه۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰🔺 آجدار سایز ۱۶ A_3 فایکو (فولاد البرز ایرانیان) - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰13,500ريال
میلگرد آجدار فایکو سایز ۱۴
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکوشاخه۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰🔺 آجدار سایز ۱۴ A_3 فایکو (فولاد البرز ایرانیان) - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰135,000ريال
میلگرد آجدار فایکو سایز ۱۲
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکوشاخه۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰🔺 آجدار سایز ۱۲ A_3 فایکو (فولاد البرز ایرانیان) - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰134,800ريال
میلگرد آجدار سیرجان سایز ۲۵
مجتمع توليد ميلگرد سيرجان حديدشاخه۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰🔺 آجدار سایز ۲۵ A_3 سیرجان حدید - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰135,500ريال
میلگرد آجدار سیرجان سایز ۲۲
مجتمع توليد ميلگرد سيرجان حديدشاخه۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰🔺 آجدار سایز ۲۲ A_3 سیرجان حدید - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰135,000ريال
  115 مورد12345>>>