به صنعت متال خوش آمدید
  115 مورد12345>>>
میلگرد آجدار فایکو سایز 18
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکوشاخه۱ ابان ۱۴۰۰آجدار سایز ۱۸ A_3 فایکو (فولاد البرز ایرانیان) - ۱ ابان ۱۴۰۰154,500ريال
میلگرد آجدار فایکو سایز 16
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکوشاخه۱ ابان ۱۴۰۰آجدار سایز ۱۶ A_3 فایکو (فولاد البرز ایرانیان) - ۱ ابان ۱۴۰۰154,500ريال
میلگرد آجدار فایکو سایز 14
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکوشاخه۱ ابان ۱۴۰۰آجدار سایز ۱۴ A_3 فایکو (فولاد البرز ایرانیان) - ۱ ابان ۱۴۰۰154,500ريال
میلگرد آجدار فایکو سایز 12
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکوشاخه۱ ابان ۱۴۰۰آجدار سایز ۱۲ A_3 فایکو (فولاد البرز ایرانیان) - ۱ ابان ۱۴۰۰154,500ريال
میلگرد آجدار سیرجان سایز 25
مجتمع توليد ميلگرد سيرجان حديدشاخه۱ ابان ۱۴۰۰آجدار سایز ۲۵ A_3 سیرجان حدید - ۱ ابان ۱۴۰۰166,500ريال
میلگرد آجدار سیرجان سایز 22
مجتمع توليد ميلگرد سيرجان حديدشاخه۱ ابان ۱۴۰۰آجدار سایز ۲۲ A_3 سیرجان حدید - ۱ ابان ۱۴۰۰166,500ريال
  115 مورد12345>>>