به صنعت متال خوش آمدید
  19 مورد123>>>
ورق ST52 فولاد اکسین اهواز ضخامت 40 میل 2 در 12 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد اکسین اهوازفابریک۱۸ شهریور ۱۴۰۰🔺 ST52 ضخامت ۴۰ میل ابعاد ۲ * ۱۲ متر فابریک اکسین اهواز - ۱۸ شهریور ۱۴۰۰296,520ريال
ورق ST52 فولاد اکسین اهواز ضخامت 40 میل 2 در 6 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد اکسین اهوازفابریک۱۸ شهریور ۱۴۰۰🔺 ST52 ضخامت ۴۰ میل ابعاد ۲ * ۶ متر فابریک اکسین اهواز - ۱۸ شهریور ۱۴۰۰296,520ريال
ورق ST52 فولاد اکسین اهواز ضخامت 35 میل 2 در 6 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد اکسین اهوازفابریک۱۸ شهریور ۱۴۰۰🔺 ST52 ضخامت ۳۵ میل ابعاد ۲ * ۶ متر فابریک اکسین اهواز - ۱۸ شهریور ۱۴۰۰289,120ريال
ورق ST52 فولاد اکسین اهواز ضخامت 30 میل 2 در 6 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد اکسین اهوازفابریک۱۸ شهریور ۱۴۰۰🔺 ST52 ضخامت ۳۰ میل ابعاد ۲ * ۶ متر فابریک اکسین اهواز - ۱۸ شهریور ۱۴۰۰282,620ريال
ورق ST52 فولاد اکسین اهواز ضخامت 25 میل 2 در 6 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد اکسین اهوازفابریک۱۸ شهریور ۱۴۰۰🔺 ST52 ضخامت ۲۵ میل ابعاد ۲ * ۶ متر فابریک اکسین اهواز - ۱۸ شهریور ۱۴۰۰282,620ريال
ورق ST52 فولاد اکسین اهواز ضخامت 20 میل 2 در 6 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد اکسین اهوازفابریک۱۸ شهریور ۱۴۰۰🔺 ST52 ضخامت ۲۰ میل ابعاد ۲ * ۶ متر فابریک اکسین اهواز - ۱۸ شهریور ۱۴۰۰291,890ريال
  19 مورد123>>>