به صنعت متال خوش آمدید
  17 مورد123>>>
ورق ST52 فولاد اکسین اهواز ضخامت 40 میل 2 در 6 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد اکسین اهوازفابریک۲۱ دی ۱۴۰۰ST52 ضخامت ۴۰ میل ابعاد ۲ * ۶ متر فابریک اکسین اهواز - ۲۱ دی ۱۴۰۰262,390ريال
ورق ST52 فولاد اکسین اهواز ضخامت 35 میل 2 در 6 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد اکسین اهوازفابریک۲۱ دی ۱۴۰۰ST52 ضخامت ۳۵ میل ابعاد ۲ * ۶ متر فابریک اکسین اهواز - ۲۱ دی ۱۴۰۰286,240ريال
ورق ST52 فولاد اکسین اهواز ضخامت 30 میل 2 در 6 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد اکسین اهوازفابریک۲۱ دی ۱۴۰۰ST52 ضخامت ۳۰ میل ابعاد ۲ * ۶ متر فابریک اکسین اهواز - ۲۱ دی ۱۴۰۰244,040ريال
ورق ST52 فولاد اکسین اهواز ضخامت 25 میل 2 در 6 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد اکسین اهوازفابریک۲۱ دی ۱۴۰۰ST52 ضخامت ۲۵ میل ابعاد ۲ * ۶ متر فابریک اکسین اهواز - ۲۱ دی ۱۴۰۰244,040ريال
ورق ST52 فولاد اکسین اهواز ضخامت 20 میل 2 در 6 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد اکسین اهوازفابریک۲۱ دی ۱۴۰۰ST52 ضخامت ۲۰ میل ابعاد ۲ * ۶ متر فابریک اکسین اهواز - ۲۱ دی ۱۴۰۰244,040ريال
ورق ST52 فولاد اکسین اهواز ضخامت 15 میل 2 در 6 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد اکسین اهوازفابریک۲۱ دی ۱۴۰۰ST52 ضخامت ۱۲ میل ابعاد ۲ * ۶ متر فابریک اکسین اهواز - ۲۱ دی ۱۴۰۰247,710ريال
  17 مورد123>>>