به صنعت متال خوش آمدید
  55 مورد12345>>>
ورق آلیاژی فولاد مبارکه ضخامت 12 میل 1/5 متر A283
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۲۲ مهر ۱۴۰۰آلیاژی ضخامت ۱۲ میل عرض ۱/۵ متر رول فولاد مبارکه اصفهان - ۲۲ مهر ۱۴۰۰229,180ريال
ورق آلیاژی فولاد مبارکه ضخامت 10 میل 1/5 متر A283
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۲۲ مهر ۱۴۰۰آلیاژی ضخامت ۱۰ میل عرض ۱/۵ متر رول فولاد مبارکه اصفهان - ۲۲ مهر ۱۴۰۰229,180ريال
ورق آلیاژی فولاد مبارکه ضخامت 8 میل 1/5 متر A283
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرولvآلیاژی ضخامت ۸ میل عرض ۱/۵ متر رول فولاد مبارکه اصفهان - ۲۲ مهر ۱۴۰۰229,180ريال
ورق آلیاژی فولاد مبارکه ضخامت 6 میل 1/5 متر A283
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۲۲ مهر ۱۴۰۰آلیاژی ضخامت ۶ میل عرض ۱/۵ متر رول فولاد مبارکه اصفهان - ۲۲ مهر ۱۴۰۰223,670ريال
ورق آلیاژی کره ضخامت 80 میل CK75
کره جنوبیشیت۲۱ مهر ۱۴۰۰آلیاژی ضخامت ۸۰ میل شیت CK75 کره جنوبی - ۲۱ مهر ۱۴۰۰680,000ريال
ورق آلیاژی کره ضخامت 70 میل CK45
کره جنوبیشیت۲۱ مهر ۱۴۰۰آلیاژی ضخامت ۷۰ میل شیت CK45 کره جنوبی - ۲۱ مهر ۱۴۰۰412,840ريال
  55 مورد12345>>>