به صنعت متال خوش آمدید
  56 مورد12345>>>
ورق آلیاژی فولاد مبارکه ضخامت 15 میل 1/5 متر A283
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۱۶ تیر ۱۴۰۰🔺 آلیاژی ضخامت ۱۵ میل عرض ۱/۵ متر رول فولاد مبارکه اصفهان - ۱۶ تیر ۱۴۰۰233,580ريال
ورق آلیاژی فولاد مبارکه ضخامت 12 میل 1/5 متر A283
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۱۶ تیر ۱۴۰۰🔺 آلیاژی ضخامت ۱۲ میل عرض ۱/۵ متر رول فولاد مبارکه اصفهان - ۱۶ تیر ۱۴۰۰233,580ريال
ورق آلیاژی فولاد مبارکه ضخامت 10 میل 1/5 متر A283
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۱۶ تیر ۱۴۰۰🔺 آلیاژی ضخامت ۱۰ میل عرض ۱/۵ متر رول فولاد مبارکه اصفهان - ۱۶ تیر ۱۴۰۰233,580ريال
ورق آلیاژی فولاد مبارکه ضخامت 8 میل 1/5 متر A283
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۱۶ تیر ۱۴۰۰🔺 آلیاژی ضخامت ۸ میل عرض ۱/۵ متر رول فولاد مبارکه اصفهان - ۱۶ تیر ۱۴۰۰233,580ريال
ورق آلیاژی فولاد مبارکه ضخامت 6 میل 1/5 متر A283
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۱۶ تیر ۱۴۰۰🔺 آلیاژی ضخامت ۶ میل عرض ۱/۵ متر رول فولاد مبارکه اصفهان - ۱۶ تیر ۱۴۰۰236,340ريال
ورق آلیاژی کره سایز ۸۰ CK75
کره جنوبیشیت۴ مرداد ۱۴۰۰🔺 آلیاژی سایز ۸۰ شیت CK75 کره جنوبی - ۴ مرداد ۱۴۰۰650,000ريال
  56 مورد12345>>>