به صنعت متال خوش آمدید
  16 مورد123>>>
ورق آجدار چین ضخامت 4 میل 1/25 متر
چینرول۲۷ تیر ۱۴۰۰🔺 آجدار ضخامت ۴ میل عرض ۱/۲۵ متر رول چین - ۲۷ تیر ۱۴۰۰318,500ريال
ورق آجدار چین ضخامت 3 میل 1/25 متر
چینرول۲۷ تیر ۱۴۰۰🔺 آجدار ضخامت ۳ میل عرض ۱/۲۵ متر رول چین - ۲۷ تیر ۱۴۰۰317,900ريال
ورق آجدار چین ضخامت 2 میل 1/25 متر
چینرول۲۷ تیر ۱۴۰۰🔺 آجدار ضخامت ۲ میل عرض ۱/۲۵ متر رول چین - ۲۷ تیر ۱۴۰۰318,700ريال
ورق آجدار چین ضخامت 3 میل 1 متر
چینرول۲۷ تیر ۱۴۰۰🔺 آجدار ضخامت ۳ میل عرض ۱ متر رول چین - ۲۷ تیر ۱۴۰۰318,700ريال
ورق آجدار چین ضخامت 2 میل 1 متر
چینرول۲۷ تیر ۱۴۰۰🔺 آجدار ضخامت ۲ میل عرض ۱ متر رول چین - ۲۷ تیر ۱۴۰۰318,200ريال
ورق آجدار فولاد مبارکه اصفهان ضخامت 10 میل 1/5 در 6 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانشیت۲۷ تیر ۱۴۰۰🔺 آجدار ضخامت ۱۰ میل ابعاد ۱/۵ * ۶ متر شیت فولاد مبارکه اصفهان - ۲۷ تیر ۱۴۰۰352,120ريال
  16 مورد123>>>