به صنعت متال خوش آمدید
  16 مورد123>>>
ورق آجدار چین سایز ۱۲۵۰ * ۴
چینرول۱۷فروردین۱۴۰۰🔺 آجدار سایز ۱۲۵۰ * ۴ رول چین -۱۷فروردین۱۴۰۰260,000ريال
ورق آجدار چین سایز ۱۲۵۰ * ۳
چینرول۱۷فروردین۱۴۰۰🔺 آجدار سایز ۱۲۵۰ * ۳ رول چین -۱۷فروردین۱۴۰۰260,000ريال
ورق آجدار چین سایز ۱۲۵۰ * ۲
چینرول۱۷فروردین۱۴۰۰🔺 آجدار سایز ۱۲۵۰ * ۲ رول چین -۱۷فروردین۱۴۰۰270,000ريال
ورق آجدار چین سایز ۱۰۰۰ * ۳
چینرول۱۷فروردین۱۴۰۰🔺 آجدار سایز ۱۰۰۰ * ۳ رول چین - ۱۷فروردین۱۴۰۰265,000ريال
ورق آجدار چین سایز ۱۰۰۰ * ۲
چینرول۱۷فروردین۱۴۰۰🔺 آجدار سایز ۱۰۰۰ * ۲ رول چین - ۱۷فروردین۱۴۰۰270,000ريال
ورق آجدار اصفهان سایز ۶۰۰۰ * ۱۵۰۰ * ۱۰
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانشیت۹ اسفند ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۶۰۰۰ * ۱۵۰۰ * ۱۰ شیت فولاد مبارکه اصفهان - ۹ اسفند ۱۳۹۹295,000ريال
  16 مورد123>>>