به صنعت متال خوش آمدید
  5 مورد1
ورق روغنی اصفهان سایز ۱۲۵۰ * ۰/۶
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۱۸ تیر ۱۳۹۹🔺 روغنی سایز ۱۲۵۰ * ۰/۶ رول فولاد مبارکه اصفهان - ۱۷ تیر ۱۳۹۹1,300,000ريال
ورق روغنی اصفهان سایز ۱۰۰۰ * ۰/۶
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۱۸ تیر ۱۳۹۹🔺 روغنی سایز ۱۰۰۰ * ۰/۶ رول فولاد مبارکه اصفهان - ۱۷ تیر ۱۳۹۹1,300,000ريال
ورق روغنی اصفهان سایز ۱۰۰۰ * ۰/۶
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۱۸ تیر ۱۳۹۹🔺 روغنی سایز ۱۰۰۰ * ۰/۶ رول فولاد مبارکه اصفهان - ۱۷ تیر ۱۳۹۹1,300,000ريال
ورق روغنی اصفهان سایز ۱۰۰۰ * ۰/۵
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۱۷ تیر ۱۳۹۹🔺 روغنی سایز ۱۰۰۰ * ۰/۵ رول فولاد مبارکه اصفهان - ۱۷ تیر ۱۳۹۹1,300,000ريال
ورق روغنی اصفهان سایز ۱۰۰۰ * ۰/۴
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۱۷ تیر ۱۳۹۹🔺 روغنی سایز ۱۰۰۰ * ۰/۴ رول فولاد مبارکه اصفهان - ۱۷ تیر ۱۳۹۹1,300,000ريال
  5 مورد1