به صنعت متال خوش آمدید
  2 مورد1
ورق گالوانیزه شهر کرد سایز ۱۰۰۰ * ۰/۴
شرکت ورق خودرو چهارمحال بختیاریرول۲۲ تیر ۱۳۹۹🔺 گالوانیزه سایز ۱۰۰۰ * ۰/۴ رول ورق شهر کرد - ۲۲ تیر ۱۳۹۹1,300,000ريال
ورق گالوانیزه شهر کرد سایز ۱۰۰۰ * ۰/۵
شرکت ورق خودرو چهارمحال بختیاریرول۲۲ تیر ۱۳۹۹🔺 گالوانیزه سایز ۱۰۰۰ * ۰/۵ رول شهر کرد - ۲۲ تیر ۱۳۹۹1,300,000ريال
  2 مورد1