به صنعت متال خوش آمدید
  16 مورد123>>>
ورق روغنی اصفهان سایز ۱۲۵۰ * ۲
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۱۸ آبان ۱۳۹۹🔺 روغنی سایز ۱۲۵۰ * ۲ رول فولاد مبارکه اصفهان - ۱۸ آبان ۱۳۹۹285,000ريال
ورق روغنی اصفهان سایز ۱۰۰۰ * ۲
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۱۸ آبان ۱۳۹۹🔺 روغنی سایز ۱۰۰۰ * ۲ رول فولاد مبارکه اصفهان - ۱۸ آبان ۱۳۹۹285,000ريال
ورق روغنی اصفهان سایز ۱۲۵۰ * ۱/۵
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۱۸ آبان ۱۳۹۹🔺 روغنی سایز ۱۲۵۰ * ۱/۵ رول فولاد مبارکه اصفهان - ۱۸ آبان ۱۳۹۹270,000ريال
ورق روغنی اصفهان سایز ۱۰۰۰ * ۱/۵
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۱۸ آبان ۱۳۹۹🔺 روغنی سایز ۱۰۰۰ * ۱/۵ رول فولاد مبارکه اصفهان - ۱۸ آبان ۱۳۹۹270,000ريال
ورق روغنی اصفهان سایز ۱۲۵۰ * ۱/۲۵
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۱۸ آبان ۱۳۹۹🔺 روغنی سایز ۱۲۵۰ * ۱/۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان - ۱۸ آبان ۱۳۹۹275,000ريال
ورق روغنی اصفهان سایز ۱۰۰۰ * ۱/۲۵
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۱۸ آبان ۱۳۹۹🔺 روغنی سایز ۱۰۰۰ * ۱/۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان - ۱۸ آبان ۱۳۹۹275,000ريال
  16 مورد123>>>