به صنعت متال خوش آمدید
  17 مورد123>>>
ورق رنگی سفید فولاد مبارکه اصفهان ضخامت 0/7 میل 1/25 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۲۲ مهر ۱۴۰۰رنگی سفید ضخامت ۰/۷ میل ۱/۲۵ متر رول فولاد مبارکه - ۲۲ مهر ۱۴۰۰335,140ريال
ورق رنگی آبی فولاد مبارکه اصفهان ضخامت 0/7 میل 1/25 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۲۲ مهر ۱۴۰۰رنگی آبی ضخامت ۰/۷ میل ۱/۲۵ متر رول فولاد مبارکه - ۲۲ مهر ۱۴۰۰335,140ريال
ورق رنگی سفید فولاد مبارکه اصفهان ضخامت 0/6 میل 1/25 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۲۲ مهر ۱۴۰۰رنگی سفید ضخامت ۰/۶ میل ۱/۲۵ متر رول فولاد مبارکه - ۲۲ مهر ۱۴۰۰335,140ريال
ورق رنگی آبی فولاد مبارکه اصفهان ضخامت 0/6 میل 1/25 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۲۲ مهر ۱۴۰۰رنگی آبی ضخامت ۰/۶ میل ۱/۲۵ متر رول فولاد مبارکه - ۲۲ مهر ۱۴۰۰335,140ريال
ورق رنگی سفید فولاد مبارکه اصفهان ضخامت 0/5 میل 1/25 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۲۲ مهر ۱۴۰۰رنگی سفید ضخامت ۰/۵ میل ۱/۲۵ متر رول فولاد مبارکه - ۲۲ مهر ۱۴۰۰335,140ريال
ورق رنگی نارنجی چین ضخامت 0/5 میل 1 متر
 در مجموع 1 راي
چینرول۲۲ مهر ۱۴۰۰رنگی نارنجی ضخامت ۰/۵ میل ۱ متر رول چین - ۲۲ مهر ۱۴۰۰329,640ريال
  17 مورد123>>>