به صنعت متال خوش آمدید
  17 مورد123>>>
ورق رنگی سفید اصفهان سایز ۱۲۵۰ * ۰/۷
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۲۰ بهمن ۱۳۹۹🔺 رنگی سفید سایز ۱۲۵۰ * ۰/۷ رول فولاد مبارکه - ۲۰ بهمن ۱۳۹۹350,000ريال
ورق رنگی آبی اصفهان سایز ۱۲۵۰ * ۰/۷
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۲۰ بهمن ۱۳۹۹🔺 رنگی آبی سایز ۱۲۵۰ * ۰/۷ رول فولاد مبارکه - ۲۰ بهمن ۱۳۹۹350,000ريال
ورق رنگی سفید اصفهان سایز ۱۲۵۰ * ۰/۶
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۲۰ بهمن ۱۳۹۹🔺 رنگی سفید سایز ۱۲۵۰ * ۰/۶ رول فولاد مبارکه - ۲۰ بهمن ۱۳۹۹350,000ريال
ورق رنگی آبی اصفهان سایز ۱۲۵۰ * ۰/۶
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۲۰ بهمن ۱۳۹۹🔺 رنگی آبی سایز ۱۲۵۰ * ۰/۶ رول فولاد مبارکه - ۲۰ بهمن ۱۳۹۹350,000ريال
ورق رنگی سفید اصفهان سایز ۱۲۵۰ * ۰/۵
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۲۰ بهمن ۱۳۹۹🔺 رنگی سفید سایز ۱۲۵۰ * ۰/۵ رول فولاد مبارکه - ۲۰ بهمن ۱۳۹۹322,000ريال
ورق رنگی نارنجی چین سایز ۱۰۰۰ * ۰/۵
 در مجموع 1 راي
چینرول۲۰ بهمن ۱۳۹۹🔺 رنگی نارنجی سایز ۱۰۰۰ * ۰/۵ رول چین - ۲۰ بهمن ۱۳۹۹322,000ريال
  17 مورد123>>>