به صنعت متال خوش آمدید
  129 مورد12345>>>
تیرآهن معمولی فایکو سایز 22
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو۱۲ متری۱۲ مرداد ۱۴۰۰🔺 معمولی سایز ۲۲ فایکو - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰48,800,000ريال
تیرآهن معمولی فایکو سایز 20
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو۱۲ متری۱۲ مرداد ۱۴۰۰🔺 معمولی سایز ۲۰ فایکو - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰48,200,000ريال
تیرآهن معمولی فایکو سایز 18
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو۱۲ متری۱۲ مرداد ۱۴۰۰🔺 معمولی سایز ۱۸ فایکو - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰32,100,000ريال
تیرآهن معمولی فایکو سایز 16
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو۱۲ متری۱۲ مرداد ۱۴۰۰🔺 معمولی سایز ۱۶ فایکو - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰31,200,000ريال
تیرآهن معمولی ذوب آهن سایز 30
 در مجموع 1 راي
شرکت ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۱۲ مرداد ۱۴۰۰🔺 معمولی سایز ۳۰ ذوب آهن اصفهان - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰105,500,000ريال
تیرآهن معمولی ذوب آهن سایز 27
شرکت ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۱۲ مرداد ۱۴۰۰🔺 معمولی سایز ۲۷ ذوب آهن اصفهان - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰81,500,000ريال
  129 مورد12345>>>