به صنعت متال خوش آمدید
  125 مورد12345>>>
تیرآهن معمولی فایکو سایز 22
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو۱۲ متری۱۰ اذر ۱۴۰۰معمولی سایز ۲۲ فایکو - ۱۰ اذر ۱۴۰۰42,000,000ريال
تیرآهن معمولی فایکو سایز 20
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو۱۲ متری۱۰ اذر ۱۴۰۰معمولی سایز ۲۰ فایکو - ۱۰ اذر ۱۴۰۰38,348,630ريال
تیرآهن معمولی فایکو سایز 18
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو۱۲ متری۱۰ اذر ۱۴۰۰معمولی سایز ۱۸ فایکو - ۱۰ اذر ۱۴۰۰28,000,000ريال
تیرآهن معمولی فایکو سایز 16
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو۱۲ متری۱۰ اذر ۱۴۰۰معمولی سایز ۱۶ فایکو - ۱۰ اذر ۱۴۰۰25,504,590ريال
تیرآهن معمولی ذوب آهن سایز 30
 در مجموع 1 راي
شرکت ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۱۰ اذر ۱۴۰۰معمولی سایز ۳۰ ذوب آهن اصفهان - ۱۰ اذر ۱۴۰۰83,944,960ريال
تیرآهن معمولی ذوب آهن سایز 27
شرکت ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۱۰ اذر ۱۴۰۰معمولی سایز ۲۷ ذوب آهن اصفهان - ۱۰ اذر ۱۴۰۰63,302,760ريال
  125 مورد12345>>>