به صنعت متال خوش آمدید
  127 مورد12345>>>
تیرآهن معمولی فایکو سایز ۲۲
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو۱۲ متری۱۷فروردین۱۴۰۰🔺 معمولی سایز ۲۲ فایکو - ۱۷فروردین۱۴۰۰26,000,000ريال
تیرآهن معمولی فایکو سایز ۲۰
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو۱۲ متری۱۷فروردین۱۴۰۰🔺 معمولی سایز ۲۰ فایکو - ۱۷فروردین۱۴۰۰31,500,000ريال
تیرآهن معمولی فایکو سایز ۱۸
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو۱۲ متری۱۷فروردین۱۴۰۰🔺 معمولی سایز ۱۸ فایکو - ۱۷فروردین۱۴۰۰27,000,000ريال
تیرآهن معمولی فایکو سایز ۱۶
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو۱۲ متری۲۵ بهمن ۱۳۹۹🔺 معمولی سایز ۱۶ فایکو - ۲۵ بهمن ۱۳۹۹
تیرآهن معمولی ذوب آهن سایز ۳۰
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۹ اسفند ۱۳۹۹🔺 معمولی سایز ۳۰ ذوب آهن اصفهان - ۹ اسفند ۱۳۹۹74,200,000ريال
تیرآهن معمولی ذوب آهن سایز ۲۷
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۹ اسفند ۱۳۹۹🔺 معمولی سایز ۲۷ ذوب آهن اصفهان - ۹ اسفند ۱۳۹۹62,200,000ريال
  127 مورد12345>>>