به صنعت متال خوش آمدید
  127 مورد12345>>>
تیرآهن معمولی فایکو سایز ۲۲
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو۱۲ متری۲۲ خرداد ۱۴۰۰🔺 معمولی سایز ۲۲ فایکو - ۲۲ خرداد ۱۴۰۰44,800,000ريال
تیرآهن معمولی فایکو سایز ۲۰
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو۱۲ متری۲۲ خرداد ۱۴۰۰🔺 معمولی سایز ۲۰ فایکو - ۲۲ خرداد ۱۴۰۰44,600,000ريال
تیرآهن معمولی فایکو سایز ۱۸
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو۱۲ متری۲۲ خرداد ۱۴۰۰🔺 معمولی سایز ۱۸ فایکو - ۲۲ خرداد ۱۴۰۰32,000,000ريال
تیرآهن معمولی فایکو سایز ۱۶
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو۱۲ متری۲۲ خرداد ۱۴۰۰🔺 معمولی سایز ۱۶ فایکو - ۲۲ خرداد ۱۴۰۰27,100,000ريال
تیرآهن معمولی ذوب آهن سایز ۳۰
 در مجموع 1 راي
شرکت ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۲۲ خرداد ۱۴۰۰🔺 معمولی سایز ۳۰ ذوب آهن اصفهان - ۲۲ خرداد ۱۴۰۰95,300,000ريال
تیرآهن معمولی ذوب آهن سایز ۲۷
شرکت ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۲۲ خرداد ۱۴۰۰🔺 معمولی سایز ۲۷ ذوب آهن اصفهان - ۲۲ خرداد ۱۴۰۰78,600,000ريال
  127 مورد12345>>>