به صنعت متال خوش آمدید
  129 مورد12345>>>
تیرآهن معمولی فایکو سایز 22
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو۱۲ متری۲۷ شهریور ۱۴۰۰🔺 معمولی سایز ۲۲ فایکو - ۲۷ شهریور ۱۴۰۰43,100,000ريال
تیرآهن معمولی فایکو سایز 20
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو۱۲ متری۲۷ شهریور ۱۴۰۰🔺 معمولی سایز ۲۰ فایکو - ۲۷ شهریور ۱۴۰۰41,100,920ريال
تیرآهن معمولی فایکو سایز 18
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو۱۲ متری۲۷ شهریور ۱۴۰۰🔺 معمولی سایز ۱۸ فایکو - ۲۷ شهریور ۱۴۰۰27,000,000ريال
تیرآهن معمولی فایکو سایز 16
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو۱۲ متری۲۷ شهریور ۱۴۰۰🔺 معمولی سایز ۱۶ فایکو - ۲۷ شهریور ۱۴۰۰25,596,340ريال
تیرآهن معمولی ذوب آهن سایز 30
 در مجموع 1 راي
شرکت ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۲۷ شهریور ۱۴۰۰🔺 معمولی سایز ۳۰ ذوب آهن اصفهان - ۲۷ شهریور ۱۴۰۰77,981,660ريال
تیرآهن معمولی ذوب آهن سایز 27
شرکت ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۲۷ شهریور ۱۴۰۰🔺 معمولی سایز ۲۷ ذوب آهن اصفهان - ۲۷ شهریور ۱۴۰۰64,220,190ريال
  129 مورد12345>>>