به صنعت متال خوش آمدید
  25 مورد12345>>>
تیرآهن معمولی فایکو سایز 22
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو۱۲ متری۲۸ مهر ۱۴۰۰معمولی سایز ۲۲ فایکو - ۲۸ مهر ۱۴۰۰42,000,000ريال
تیرآهن معمولی فایکو سایز 20
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو۱۲ متری۲۸ مهر ۱۴۰۰معمولی سایز ۲۰ فایکو - ۲۸ مهر ۱۴۰۰38,990,830ريال
تیرآهن معمولی فایکو سایز 18
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو۱۲ متری۲۸ مهر ۱۴۰۰معمولی سایز ۱۸ فایکو - ۲۸ مهر ۱۴۰۰28,000,000ريال
تیرآهن معمولی فایکو سایز 16
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو۱۲ متری۲۸ مهر ۱۴۰۰معمولی سایز ۱۶ فایکو - ۲۸ مهر ۱۴۰۰25,688,080ريال
تیرآهن معمولی ذوب آهن سایز 30
 در مجموع 1 راي
شرکت ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۲۸ مهر ۱۴۰۰معمولی سایز ۳۰ ذوب آهن اصفهان - ۲۸ مهر ۱۴۰۰82,752,300ريال
تیرآهن معمولی ذوب آهن سایز 27
شرکت ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۲۸ مهر ۱۴۰۰معمولی سایز ۲۷ ذوب آهن اصفهان - ۲۸ مهر ۱۴۰۰64,403,670ريال
  25 مورد12345>>>