به صنعت متال خوش آمدید
  25 مورد12345>>>
تیرآهن معمولی فایکو سایز ۲۲
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو۱۲ متری۶ مرداد ۱۴۰۰🔺 معمولی سایز ۲۲ فایکو - ۶ مرداد ۱۴۰۰48,000,000ريال
تیرآهن معمولی فایکو سایز ۲۰
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو۱۲ متری۶ مرداد ۱۴۰۰🔺 معمولی سایز ۲۰ فایکو - ۶ مرداد ۱۴۰۰47,700,000ريال
تیرآهن معمولی فایکو سایز ۱۸
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو۱۲ متری۶ مرداد ۱۴۰۰🔺 معمولی سایز ۱۸ فایکو - ۶ مرداد ۱۴۰۰31,000,000ريال
تیرآهن معمولی فایکو سایز ۱۶
شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو۱۲ متری۶ مرداد ۱۴۰۰🔺 معمولی سایز ۱۶ فایکو - ۶ مرداد ۱۴۰۰30,700,000ريال
تیرآهن معمولی ذوب آهن سایز ۳۰
 در مجموع 1 راي
شرکت ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۶ مرداد ۱۴۰۰🔺 معمولی سایز ۳۰ ذوب آهن اصفهان - ۶ مرداد ۱۴۰۰96,200,000ريال
تیرآهن معمولی ذوب آهن سایز ۲۷
شرکت ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۶ مرداد ۱۴۰۰🔺 معمولی سایز ۲۷ ذوب آهن اصفهان - ۶ مرداد ۱۴۰۰81,700,000ريال
  25 مورد12345>>>