به صنعت متال خوش آمدید
  131 مورد12345>>>
لوله درز مستقیم تست گاز سایز ۳.۵ * ۱۱.۲
تهران۶ متری۲۴ شهریور ۱۳۹۹🔺 تست گاز خانگی ۱۱.۲ اینچ ۳.۵ میل تهران - ۲۴ شهریور ۱۳۹۹1,300,000ريال
لوله درز مستقیم تست گاز سایز ۳.۵ * ۲
تهران۶ متری۲۴ شهریور ۱۳۹۹🔺 تست گاز خانگی ۲ اینچ ۳.۵ میل تهران - ۲۴ شهریور ۱۳۹۹1,300,000ريال
لوله درز مستقیم تست گاز سایز ۳ * ۲۱.۲
تهران🔺 تست گاز خانگی ۲۱.۲ اینچ ۳ میل تهران - ۲۴ شهریور ۱۳۹۹1,300,000ريال
لوله درز مستقیم تست گاز سایز ۳ * ۱۱.۴
تهران🔺 تست گاز خانگی ۱۱.۴ اینچ ۳ میل تهران - ۲۴ شهریور ۱۳۹۹1,300,000ريال
لوله درز مستقیم تست گاز سایز ۳ * ۲
تهران🔺 تست گاز خانگی ۲ اینچ ۳ میل تهران - ۲۴ شهریور ۱۳۹۹1,300,000ريال
لوله درز مستقیم تست گاز سایز ۳ * ۱
تهران🔺 تست گاز خانگی ۱ اینچ ۳ میل تهران - ۲۴ شهریور ۱۳۹۹1,300,000ريال
  131 مورد12345>>>