به صنعت متال خوش آمدید
  140 مورد12345>>>
لوله درز جوش سایز ۶ * ۲۱/۲
تهران۶ متری۴ خرداد ۱۴۰۰🔺 درز جوش ۲۱/۲ اینچ ۶ میل تهران - ۴ خرداد ۱۴۰۰215,000ريال
لوله درز جوش سایز ۶ * ۶
تهران۶ متری۴ خرداد ۱۴۰۰🔺 درز جوش ۶ اینچ ۶ میل تهران - ۴ خرداد ۱۴۰۰215,000ريال
لوله درز جوش سایز ۶ * ۵
تهران۶ متری۴ خرداد ۱۴۰۰🔺 درز جوش ۵ اینچ ۶ میل تهران - ۴ خرداد ۱۴۰۰215,000ريال
لوله درز جوش سایز ۶ * ۴
تهران۶ متری۴ خرداد ۱۴۰۰🔺 درز جوش ۴ اینچ ۶ میل تهران - ۴ خرداد ۱۴۰۰215,000ريال
لوله درز جوش سایز ۶ * ۳
تهران۶ متری۴ خرداد ۱۴۰۰🔺 درز جوش ۳ اینچ ۶ میل تهران - ۴ خرداد ۱۴۰۰215,000ريال
لوله درز جوش سایز ۵ * ۲۱/۲
تهران۶ متری۴ خرداد ۱۴۰۰🔺 درز جوش ۲۱/۲ اینچ ۵ میل تهران - ۴ خرداد ۱۴۰۰215,000ريال
  140 مورد12345>>>