به صنعت متال خوش آمدید
  73 مورد12345>>>
لوله درز جوش سایز ۶ * ۲۱.۲
تهران۶ متری۱۷ شهریور ۱۳۹۹🔺 درز جوش ۲۱.۲ اینچ ۶ میل تهران - ۱۷ شهریور ۱۳۹۹1,300,000ريال
لوله درز جوش سایز ۶ * ۶
تهران۶ متری۱۷ شهریور ۱۳۹۹🔺 درز جوش ۶ اینچ ۶ میل تهران - ۱۷ شهریور ۱۳۹۹1,300,000ريال
لوله درز جوش سایز ۶ * ۵
تهران۶ متری۱۷ شهریور ۱۳۹۹🔺 درز جوش ۵ اینچ ۶ میل تهران - ۱۷ شهریور ۱۳۹۹1,300,000ريال
لوله درز جوش سایز ۶ * ۴
تهران۶ متری۱۷ شهریور ۱۳۹۹🔺 درز جوش ۴ اینچ ۶ میل تهران - ۱۷ شهریور ۱۳۹۹1,300,000ريال
لوله درز جوش سایز ۶ * ۳
تهران۶ متری۱۷ شهریور ۱۳۹۹🔺 درز جوش ۳ اینچ ۶ میل تهران - ۱۷ شهریور ۱۳۹۹1,300,000ريال
لوله درز جوش سایز ۵ * ۲۱.۲
تهران۶ متری۱۷ شهریور ۱۳۹۹🔺 درز جوش ۲۱.۲ اینچ ۵ میل تهران - ۱۷ شهریور ۱۳۹۹1,300,000ريال
  73 مورد12345>>>