به صنعت متال خوش آمدید
  12 مورد12
پروژه آرمانی
📆 سال ۱۳۹۷⚠️ تجاری - مسکونی🔴 پروژه آرمانی واقع در منطقه پاسداران
پروژه روما و روما سنتر
📆 سال ۱۳۹۱⚠️ مسکونی🔴 پروژه روما سنتر واقع در منطقه یک تهران
پروژه معین ۱ و ۲
📆 سال ۱۳۹۴⚠️ تجاری🔴 پروژه معین ۱ و ۲ واقع در استان تهران
پروژه چای دبش
📆 سال ۱۳۹۶⚠️ صنعتی - تجاری🔴 پروژه چای دبش واقع در منطقه اشتهارد
پروژه زعفرانیه
📆 سال ۱۳۹۵⚠️ تجاری - مسکونی🔴 پروژه زعفرانیه واقع در محله زعفرانیه تهران
پروژه هتل لواسان
📆 سال ۱۳۹۶⚠️ تجاری🔴 پروژه هتل لواسان واقع در محله لواسان
  12 مورد12