به صنعت متال خوش آمدید
تعداد بازديد: 145 بار

پروژه المپیک

زمان اجرا: 📆 سال ۱۳۹۶کاربری پروژه: ⚠️ مسکونی
نوع اتصالات: تماماً جوشوزن ســـازه: ۷۰۰۰ تن
🏞️ تصاویر مربوط به پروژه المپیک

  
دارای امتیاز از 0 رأی