به صنعت متال خوش آمدید
تعداد بازديد: 133 بار

پروژه المپیک

زمــان اجـرا: 📆 سال ۱۳۹۶کاربری پروژه: ⚠️ مسکونی
مجـری طــرح: صنعت متالکارفرمای پروژه: صنعت متال
نوع اتصالات: تماماً جوشوزن ســــازه: ۷۰۰۰ تن
🏞️ تصاویر مربوط به پروژه المپیک

  
دارای امتیاز از 0 رأی
(عدد بالاتر برای عنوان بهتر)