به صنعت متال خوش آمدید
تعداد بازديد: 100 بار

پروژه المپیک

مجری طرح: صنعت متالزمان اجرا: 📆 سال ۱۳۹۶کاربری پروژه: ⚠️ مسکونی
🚧 کاربری
کاربری مسکونی واقع در منطقه دهکده المپیک
🔧 اتصالات
تماماً جوش
⚙️ سازه‌
نوع قاب خموشی مهاربندی
🏗️ وزن
۷۰۰۰ تن
📅 زمان
سال ۱۳۹۶
🖼️ تصاویر

  
دارای امتیاز از 0 رأی
(عدد بالاتر برای عنوان بهتر)