به صنعت متال خوش آمدید
تاريخ درج: پنجشنبه 1399/2/18 (13:40) تعداد بازديد: 242 بار
 در مجموع 3 راي

پروژه هتل لواسان

زمان اجرا: سال ۱۳۹۶محل اجرا: محله لواسان
کاربری پروژه: تجاریوزن ســـازه: ۱۲۰۰ تن

توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی  
دارای امتیاز از 3 رأی