به صنعت متال خوش آمدید
تاريخ درج: پنجشنبه 1399/2/18 (13:50) تعداد بازديد: 289 بار

پروژه زعفرانیه

زمان اجرا: سال ۱۳۹۵محل اجرا: زعفرانیه تهران
کاربری پروژه: تجاری - مسکونیوزن ســـازه: ۱۵۰۰ تن

این سازه در منطقه یک شهرداری تهران با طراحی خاص و ظریف انجام گرفته بصورتی که اختلاف ارتفاع زیادی در زمین زیر بنایی این سازه وجود دارد تا جایی که در بعضی از نقاط به بیش از 7 متراختلاف ارتفاع وجود دارد.  
دارای امتیاز از 0 رأی