به صنعت متال خوش آمدید
تعداد بازديد: 199 بار
 در مجموع 1 راي

پروژه چای دبش

زمــان اجـرا: 📆 سال ۱۳۹۶کاربری پروژه: ⚠️ صنعتی - تجاری
مجـری طــرح: صنعت متالکارفرمای پروژه: صنعت متال
نوع اتصالات: پیچ و مهرهوزن ســــازه: ۴۵۰۰ تن
🏞️ تصاویر مربوط به پروژه چای دبش

  
دارای امتیاز از 1 رأی
(عدد بالاتر برای عنوان بهتر)