به صنعت متال خوش آمدید
تعداد بازديد: 113 بار
 در مجموع 1 راي

پروژه معین ۱ و ۲

مجری طرح: صنعت متالزمان اجرا: 📆 سال ۱۳۹۴کاربری پروژه: ⚠️ تجاری
🚧 کاربری
کاربری تجاری واقع در استان تهران
🔧 اتصالات
تماماً جوش
⚙️ سازه
قاب خمشی با باد بند
🏗️ وزن
۳۰۰ تن
📅 زمان
سال ۱۳۹۴
🖼️ تصاویر

  
دارای امتیاز از 1 رأی
(عدد بالاتر برای عنوان بهتر)