به صنعت متال خوش آمدید
تاريخ درج: پنجشنبه 1399/2/18 (13:56) تعداد بازديد: 984 بار
 در مجموع 7 راي

پروژه برج روما رزیدنس

زمان اجرا: سال ۱۳۹۱محل اجرا: کامرانیه تهران
کاربری پروژه: مسکونیوزن ســـازه: ۴۰۰۰ تن

توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی  
دارای امتیاز از 7 رأی