به صنعت متال خوش آمدید
تاريخ درج: پنجشنبه 1399/2/18 (14:3) تعداد بازديد: 764 بار
 در مجموع 6 راي

پروژه آرمانی

زمان اجرا: سال ۱۳۹۷محل اجرا: محله پاسداران
کاربری پروژه: تجاری - مسکونیوزن ســـازه: ۱۶۰۰ تن

توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی  
دارای امتیاز از 6 رأی