به صنعت متال خوش آمدید
تاريخ درج: پنجشنبه 1399/2/18 (13:19) تعداد بازديد: 326 بار

پروژه فیبروینا

زمان اجرا: سال ۱۳۹۷محل اجرا: شهرک صنعتی رشت
کاربری پروژه: صنعتیوزن ســـازه: ۷۰۰۰ تن

توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی  
دارای امتیاز از 0 رأی