به صنعت متال خوش آمدید
تعداد بازديد: 116 بار

پروژه نیایش

مجری طرح: صنعت متالزمان اجرا: 📆 سال ۱۳۹۵کاربری پروژه: ⚠️ مسکونی
🚧 کاربری
کاربری مسکونی واقع در تقاطع اتوبان نیایش و ستاری
🔧 اتصالات
تماماً جوش
⚙️ سازه
قاب خمشی با اتصالات جوشی
🏗️ وزن
حدودا ۴۵۰۰ تن
📅 زمان
سال ۱۳۹۵
🖼️ تصاویر

  
دارای امتیاز از 0 رأی
(عدد بالاتر برای عنوان بهتر)