به صنعت متال خوش آمدید
تاريخ درج: پنجشنبه 1399/2/18 (13:32) تعداد بازديد: 208 بار

پروژه ثروتی

زمان اجرا: سال ۱۳۹۶محل اجرا: کامرانیه شمالی
کاربری پروژه: تجاری وزن ســـازه: ۶۰۰۰ تن

توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی توضیحات متنی  
دارای امتیاز از 0 رأی